kas.jpg
NIEUWSBERICHTEN
Zuid Holland zet druk achter windturbines
dinsdag 23 april 2013
 windkrachtn470

 

Zuid Holland zet druk achter windturbines

 RUIMTE & MILIEU

 

Twintig gemeenten in Zuid-Holland is door de provincie gevraagd op welke wijze zij windturbines op hun grondgebied denken te gaan plaatsen.

Het gaat om gemeenten waarvoor een zoekgebied of concrete locaties in de Provinciale Structuurvisie zijn vastgesteld. De gemeenten hebben voor de aangewezen locaties een opgave om 150 megawatt realiseren; dat zijn ongeveer 50 windturbines. Gemeenten met concrete locaties moeten aangeven op welke wijze zij deze locaties ruimtelijk-technisch mogelijk willen maken. Bijvoorbeeld met een wijziging van het bestemmingsplan.

De provincie Zuid-Holland is met het Rijk een opgave overeengekomen van 730 megawatt opgesteld vermogen windenergie in 2020. Momenteel staat in de provincie circa 250 megawatt opgesteld. “Met ons aandeel draagt Zuid-Holland substantieel bij aan de doelstelling van het rijk om in 2020 6000 megawatt te realiseren,” zegt gedeputeerde Veldhuijzen. “Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. Vandaar dat ik de gemeeenten verzoek om op korte termijn hun standpunten kenbaar te maken. Of zij zelf de vastgestelde locaties in bestemmingsplannen willen opnemen dan wel dat aan de provincie over te laten.” 
De provincie heeft de bevoegdheid vergunningen af te geven voor windenergieprojecten en er zo nodig inpassingsplannen voor vast te stellen. De vergunningverlening draagt de provincie doorgaans over aan de gemeenten.


 
70% Nederlanders wil investeringen in zon en wind
woensdag 25 april 2012
windkrachtn470

70% Nederlanders wil investeringen in zon en wind

Nederlanders vinden dat de komende jaren vooral geïnvesteerd moet worden in zonne- en windenergie. Op de vraag in welke energiebronnen ons land de komende jaren moet investeren, wijst 77 procent naar zonne-energie en 70 procent naar windenergie. Fossiele brandstoffen zijn het minst populair: slechts 11 procent van de ondervraagden vindt dat investeringen hierin nodig zijn.

Dit blijkt uit een onderzoek van Agentschap NL, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

alt

De resultaten van het onderzoek staan in schril contrast met de plannen van het kabinet-Rutte. Deze week werd in de Green Deal het belangrijkste beleid voor de komende jaren op het gebied van duurzame energie gepresenteerd. De Green Deal ontving veel kritiek, vanwege een gebrek aan structurele maatregelen, de afwezigheid van nieuwe investeringen, en de kleine rol van windenergie op zee.

Bio-energie: bekend, maar niet onbemind
Het rapport van Agentschap NL concentreert zich met name op de rol van bio-energie. Bio-energie wordt gewonnen uit biomassa (bomen en planten) en organisch afval (snoeiafval, oud papier en gft).

De gemiddelde Nederlander blijkt nog onbekend met bio-energie. Bijna tweederde van de ondervraagden geeft aan weinig tot niets te weten over energie uit biomassa.

Onbekend maakt in dit geval niet onbemind. Meer dan de helft van de Nederlandse burgers vindt energie uit biomassa een aantrekkelijke energiebron voor Nederland. Het spreekt aan dat afval wordt hergebruikt en de opgewekte energie milieuvriendelijk en duurzaam is.

Slechts 10 procent van de Nederlanders geeft aan biomassa geen interessante energiebron te vinden. Het rapport vestigt de aandacht op het belang van communicatie om de betrokkenheid van de burger te verhogen, en zo een potentiële tegenbeweging de wind uit de zeilen te nemen.

Bron: Agentschap NL
Foto: Robert & Mihaela Vicol

Lezers van dit bericht lazen ook:
Win-win of gemiste kans? Analyse van de Green Deal
60% Nederlandse bedrijven slaat slaatje uit duurzaamheid
Minister wil kip-eiprobleem oplossen met 5 miljoen euro

 
Recordgroei windenergie wereldwijd
dinsdag 24 april 2012
windkrachtn470

RECORDGROEI WINDENERGIE WERELDWIJD

China goed voor bijna de helft van toename

vrijdag 16 maart 2012 84x gelezen

In 2011 is er wereldwijd 41 gigawatt aan extra geïnstalleerd vermogen aan windenergie bij gekomen, bijna een kwart meer. Daarmee komt het totaal op 238 gigawatt, genoeg om 380 miljoen mensen met Europees consumptieniveau van elektriciteit te voorzien. Alleen China installeerde al 18 gigawatt.
Nederland blijft achter op het gebied van windenergie.

Nederland blijft achter op het gebied van windenergie.(Copyright: Wim Raaijen)

China heeft momenteel 63 gigawatt aan windmolens en is al sinds 2010 de grootste producent van windenergie. En dat zal ook zo blijven. Zo zijn momenteel in het windrijke noorden van China twee megacomplexen in aanbouw, van 38 en 10 gigawatt. Tegen 2020 moeten grootschalige windparken in China 140 gigawatt aan vermogen leveren.

Ook de VS investeerde fors in windenergie in 2011, in totaal 6,8 MW. En staat ook tweede achter China in totaal opgestelde vermogen: 47 gigawatt. Dit jaar kan daar ongeveer 10 gigawatt bijkomen.  

Als continent doet Europa het goed: momenteel bijna 100 gigawatt aan windmolens. In absolute cijfers zorgen vooral Duitsland en Spanje voor een degelijke basis. Het kleinere Denemarken is wereldwijd koploper in nationale dekking door windenergie. Nu haalt het land al meer dan 25 procent van zijn elektriciteit uit wind en in 2020 moet dat vijftig procent zijn.

Opmerkelijk is ook dat België in 2011 de grens van 1 gigawatt heeft gepasseerd en het vermogen in 2012 nog eens wil verdubbelen. Steeds meer wordt duidelijk dat Nederland op achterstand staat in toepassing van duurzame energietechnologie. Het komt niet voor in de statistieken.

Meer informatie: http://www.earth-policy.org


 
Windvogel en Anode willen frontale botsing met belastingdienst
maandag 23 april 2012
windkrachtn470

 

Windvogel en Anode willen frontale botsing met belastingdienst
Geplaatst op: 06 April 2012 om 08:10, door: hetkanWel

 

Windcoöperatie Windvogel wil al lange tijd een proefproces dat duidelijkheid schept over de vraag of mensen die lid zijn van een (duurzame) energiecoöperatie nu wel of niet energiebelasting moeten betalen over het deel energie dat zij ‘afnemen’ van hun coöperatie-aandeel. In samenwerking met leverancier Anode is dat nu gelukt. De Belastingdienst daagt Windvogel en Anode voor de rechter wegens het niet afdragen van energiebelasting door coöperatieleden over door hen opgewekte stroom.

 

Dat meldt Duurzaam Nieuws op haar website. Volgens Anode-directeur, Van Teeffelen, heeft de Belastingdienst inmiddels duidelijk laten blijken dat de dienst het tot een dagvaarding zal komen, maar is nu nog de vraag wie gedagvaard moeten worden: Anode, Windvogel of de Anode-klanten/Windvogel-leden die aan het plan meewerken? Volgens Van Teeffelen vindt er nauw overleg plaats met de dienst om tot een correcte dagvaarding te komen, om te voorkomen dat de zaak voortijdig strandt door een vorm- of procedurele fout. “Het is in het belang van ons maar ook van de Belastingdienst dat er een uitspraak komt.”

 

De partijen zijn bereid om hun strijd voort te zetten tot aan de Hoge Raad.

 

Bron: Duurzaam Nieuws


 
Ontwikkeling van participatiemodel
donderdag 16 februari 2012
windkrachtn470

‘De projectgroep Windkracht N470 gaat een participatiemodel ontwikkelen waarmee burgers kunnen meedelen in de opbrengst van het te realiseren windpark aan de N470.

Uitgangspunt daarbij is een obligatielening voor de duur van het project met een vaste rente-uitkering op het ingelegde geld. De obligaties die worden uitgegeven zijn in eerste instantie bedoeld voor burgers die ingeschreven staan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nadere details volgen nog.’

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2
Digicase-webdesign.nl